Disclaimer - verkoopsvoorwaarden

www.insideparts.be


De teksten, de lay-out, afbeeldingen en andere elementen die op deze site voorkomen, vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Elke kopie, bewerking, vertaling, aanpassing of verandering van deze site of een deel ervan, onder welke vorm en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of ander, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Inside Parts probeert deze site op een zo goed mogelijke manier waarheidsgetrouw en up-to-date weer te geven. Inside Parts kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. Inside Parts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op de website. Ook voor de inhoud of het bestaan van hyperlinks naar andere websites kan Inside Parts niet aansprakelijk worden gesteld.

Maatschappelijke zetel: Inside Parts NV - BE 0477.303.742

PDF  Download hier onze verkoopsvoorwaarden

Garantievoorwaarden, valt niet onder garantie:

1. Alle tussenkomsten als gevolg van een aan de uitrustingen veroorzaakte schade.
2. De veelvuldige herstellingen die noodzakelijk werden als gevolg van externe gebeurtenissen, die niets met het normale gebruik van het toestel te maken hebben.
3. Alle tussenkomsten die toegeschreven moeten worden aan het niet in acht nemen van de door de fabrikanten aanbevolen normen voor het installeren.
4. Vervuiling & uitzonderlijke omgevingsinvloeden (overspanning, magneetvelden)
5. Herstellingen of andere wijzigingen aan het product door personen die niet door Inside Parts erkend zijn tenzij het defect niet daardoor werd veroorzaakt of het gevolg ervan is.